Ten jest z ojczyzny mojej Polacy z pomocą Żydom 1939-1945

Historia

Informacje