Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF

E-książki

Informacje