Regionalne i lokalne uwarunkowania późnovistuliańskiej depozycji eolicznej w środkowej części europejskiego pasa piaszczystego

Podręczniki

Informacje

Praca stanowi istotny wkład w rozwój sedymentologii i paleogeografii, zwłaszcza w zakresie omówienia uwarunkowań i czynników decydujących o rozwoju wydm śródlądowych. Syntetycznie i w oparciu o bogaty materiał źródłowy ujmuje problematykę późnovistuliańskiej depozycji eolicznej...

Cena: 33,56
Dostępność: dostępny od ręki