Occurrence of temporarily-introduced alien plant species (ephemerophytes) in Poland - scale and assessment of the phenomenon

E-książki

Informacje

Głównym celem pracy jest monograficzne opracowanie efemerofitów Polski oraz omówienie ich roli we współczesnej florze. Jako teren badań obrano obszar Rzeczypospolitej Polskiej we współczesnych granicach administracyjnych. Na podstawie zgromadzonych danych zaprezentowano syntetyczną...

Cena: 26,54 27,59 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie