Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

E-książki

Informacje

W publikacji omówiono wpływ zjawiska uzależniania się zamawiających od produktów i usług pojedynczych przedsiębiorstw informatycznych (vendor lock-in) http://audaxbhp.pl/ na jedną z głównych zasad systemu zamówień publicznych, tj. zasadę równego traktowania wykonawców. Opierając się na bogatym...

Spis treści