Zarządzanie środowiskiem w Polsce

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu środowiskiem na poziomie całej Polski oraz na poszczególnych szczeblach podziału http://dktransport.pl/ terytorialnego. Autorzy po omówieniu podstawowych pojęć z zakresu zarządzania środowiskiem i charakteryzowaniu makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko...

Spis treści