Wyposażenie bojowe w. rosyj. w czasie w. 1914-1918

Broń, technika wojskowa

Informacje

Dzieło gen. Manikowskiego należy rozpatrywać jako swojego rodzaju monografię, stanowiącą jedyny obecnie, niezmiernie ważny i cenny przyczynek http://www.fotoprezenty24.pl/fotoprezenty/fotokoszulki1 w sprawie wyposażenia bojowego wojska rosyjskiego w omawianym okresie, aczkolwiek niewyczerpującą w całości w wszechstronnie powyższego...

Spis treści