Sztuka po Trydencie

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Trydent (Trento, Trient), północnowłoskie miasto, przez stulecia należące do imperium Habsburgów (1363-1918), na mocy kompromisu między papieżem a cesarzem w latach 1545-1563 było miejscem soboru powszechnego, zwołanego przez Pawła UL Nazwa miejscowości stała się synonimem tego...

Cena: 51,75
Dostępność: dostępny od ręki