Słownik geogr.społeczno-ekonomicznej//

Ekonomia i finanse

Informacje

Słownik geografii społeczno-ekonomicznej" ma ułatwić usystematyzowanie podstawowej wiedzy dotyczącej różnorakich aspektów gospodarczej i społecznej działalności człowieka. Uporządkowane alfabetycznie hasła objaśniają najważniejsze terminy i pojęcia z geografii...

Spis treści