Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF

E-książki

Informacje

Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Nakazuje ona zarówno jednostkom sporządzającym sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości, jak i MSR przyporządkowywać przychody i koszty do właściwych okresów...

Cena: 17,14 19,58 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie