Olbrachtowi rycerze

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Wspaniała dwutomowa panorama dziejów Polski końca XV wieku, czasów panowania króla Olbrachta, królewskich prób ograniczenia siły możnowładztwa, przygotowań do wyprawy wołoskiej i jej tragicznego finału (,,Za króla Olbrachta wyginęła szlachta\"). Tę zapomnianą już nieco historię...

Cena: 29,75
Dostępność: dostępny do tygodnia