Motywacyjno-osobowościowe wyznaczniki zachowań transgresyjnych i ochronnych

E-książki

Informacje

Przedmiotem pracy jest empiryczna weryfikacja koncepcji transgresyjnej człowieka autorstwa Józefa Kozieleckiego. Na podstawie przeprowadzonych badań składane krzesełko do karmienia stwierdzono różnice w przejawianiu transgresji u kobiet (etyczną i rodzinną) i mężczyzn (zawodową i materialną).

Spis treści