Metodologia teologii praktycznej

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Książka definiuje pojęcie teologii praktycznej oraz jej poszczególne dziedziny, określa jej przedmiot, cele i zadania, wskazuje odpowiadające http://digcomp.org.pl/ jej metody i narzędzia.Teologia praktyczna wraz swoimi działami (teologia pastoralna, liturgika, homiletykai katechetyka) skupia w sobie dyscypliny...

Spis treści