Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych

Nauki humanistyczne

Informacje

Książka wpisuje się w trwającą od lat wśród socjologów, dyskusję na temat religijnego kształtu świata, współczesnej roli religii, znaczenia Kościoła katolickiego, czy szerzej tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich w warunkach europejskiej kultury modernistycznej i...

Spis treści