Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej

E-książki

Informacje

Prezentowana monografia stanowi przede wszystkim wnikliwą analizę kształtowania się regulacji prawnej zgromadzeń w Polsce od początku II RP, aż po najnowsze, kontrowersyjne zmiany z 2012 r. w Publikacji występują także bogate odniesienia do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach,...

Cena: 82,17 85,39 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie