Krytyka Polityczna nr 35-36. Kino-Fabryka

E-książki

Informacje

Pierwszy film w dziejach kina przedstawiał robotników wychodzących z fabryki, a kino ze wszystkich dziedzin sztuki w największym chyba stopniu przypomina przemysł. Sam film ma formę towarową - powielany jest w setkach identycznych kopii i dystrybuowany w tej formie na wszystkich dostępnych...

Spis treści