Kodeks pracy

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Kompletny zbiór aktów prawnych, pozwalający zarówno dydaktykom jak i osobom zajmującym się praktycznym stosowaniem lub egzekwowaniem prawa pracy, poznać https://uholki.pl/ aktualne brzmienie przepisów. Jest to szczególnie istotne zważywszy na wyjątkowo częste zmiany stanu prawnego w tej dziedzinie. Obok...

Spis treści