Kalendarium Leśmianowskie

Biografie

Informacje

Nie popełniał ekstrawagancji jak wiele osób z młodopolskiej cyganerii. Był zapewne namiętnym palaczem, ale stronił od alkoholu. Przez kilka księgowość cieszyn lat po debiucie uchodził za pisarza marginesowego, dziś uznawany jest za najbardziej nowatorską indywidualność twórczą literatury polskiej XX...

Spis treści