Jurysdykcja krajowa w transgranicznych sprawach upadłościowych w Unii Europejskiej

Prawo

Informacje

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy je przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy...

Spis treści