Jezus a kobiety

Psychologia

Informacje

Współczesna polityczna poprawność próbuje zrównać prawa kobiet i mężczyzn, opierając się na wyliczeniach statystycznych. Tymczasem taki wymuszony, matematyczny podział nie sprzyja wcale lepszemu i sprawiedliwemu kształtowaniu rzeczywistości.Lektura książki Tomasza Dąbka pokazuje...

Spis treści