Jak nie chorować?

Poradniki

Informacje

Książka zawiera prace Jana Kwaśniewskiego napisane w latach 1980-82. Pierwsza część książki to praca pt. "Nie tylko o otyłości". realistyczny wibrator Napisana w 1982 roku i przeznaczona do wydania drukiem stanowiła popularnonaukowe rozwinięcie wcześniejszej pracy o otyłości.Druga część książki to...

Spis treści