Inkwizycja na ziemiach polskich

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

byliny ozdobne

Inkwizycja #8211; to słowo przez kilkaset lat wywoływało ogromne kontrowersje, i nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie ów stan rzeczy miał byliny ozdobne ulec zmianie. Dostrzega się w niej zarówno dowód na łamanie przez Kościół zasad ujętych w Piśmie Świętym, jak i konieczność obrony...

Cena: 20,63
Dostępność: dostępny do tygodnia