Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich

Podręczniki akademickie

Informacje

Książka zawiera cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy wyjaśnień terminologicznych oraz merytorycznych uzasadnień dla używania takich pojęć, jak dojrzałość szkolna, gotowość szkolna, przygotowanie do szkoły. Drugi ukazuje strukturę testu do badania gotowości dziecka do nauki szkolnej....

Cena: 18,75
Dostępność: dostępny do tygodnia