Gender na lekcjach polskiego

Nauki humanistyczne

Informacje

Z Wprowadzenia:"Przystępując do pisania tego tekstu, wkroczyłam w obszar stosunkowo nierozpoznany [...]. Postanowiłam zatem zaproponować nowy sposób torebka puma lektury, który może zostać potraktowany jako odpowiedź na towarzyszące tzw. "nowej maturze" pytanie: jak uratować ducha kanonu...

Spis treści