Fuzje i przejęcia na rynku kapitałowym. Motywy, okoliczności i warunki oraz procedury, procesy i struktury

E-książki

Informacje

Publikacja jest próbą ujęcia fuzji i przejęć nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstw, choć to one są głównie przedmiotem transakcji, lecz także z punktu widzenia instytucji finansowych i rynków. Co do przyjętej metody badawczej, została zastosowana metoda dedukcji, a tezy...

Spis treści