Dynamika lądolodu Warty

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza monografia jest opracowaniem mieszczącym się w zakresie geologii/sedymentologii i geomorfologii glacjalnej. Praca wnosi wiele nowych szczegółowych lg fino danych dotyczących wykształcenia form i osadów strefy marginalnej lądolodu warty na Nizinie Podlaskiej i przede wszystkim poszerza...

Spis treści