Dynamika lądolodu Warty

Geografia

Informacje

Niniejsza monografia jest opracowaniem mieszczącym się w zakresie geologii/sedymentologii i geomorfologii glacjalnej. Praca wnosi wiele nowych szczegółowych danych dotyczących wykształcenia form i osadów strefy marginalnej lądolodu warty na Nizinie Podlaskiej i przede wszystkim poszerza...

Cena: 30,58
Dostępność: dostępny od ręki