Czas pracy kierowców według nowych przepisów AETR

E-książki

Informacje

W Polsce czas pracy kierowców regulowany jest przez trzy akty prawne - ustawę o czasie pracy kierowców, rozporządzenie nr 561/2006 i umowę AETR. Ta ostatnia długo obowiązywała w przestarzałej formie. Jednak polska wersja umowy wreszcie została dostosowana do jej aktualnego tekstu...

Spis treści