Biserka

Nauki humanistyczne

Informacje

Opowieść o celibacie. O zakonie tłumaczy.Biserka Rajčić, była przez pięćdziesiąt lat notariuszem polskiej literatury. Adwokatem, gońcem, tłumaczem przysięgłym. Przerywa milczenie, po pięćdziesięciu latach w cieniu autorów, których przekłada i spraw o których pisze. Serbka....

Spis treści