Aspiracje uczniów szkół ponadpodstawowych wobec strategii rozwoju kraju (na przykładzie województwa śląskiego)

E-książki

Informacje

Podjęty przez Katarzynę Wójcik ważki temat przemian społecznych i gospodarczych w świadomości młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich wpływ na aspiracje młodego pokolenia wart jest poznania naukowego. W recenzowanej publikacji Autorka dokonała próby powiązania wybranych aspektów...

Spis treści