Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej+ 2CD

Muzyka

Informacje

"Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej", przygotowana pod redakcją Marka Horodniczego - publicysty i dziennikarza muzycznego, jest antologią na kilka sposobów. Po pierwsze obejmuje kilkanaście sylwetek osób czy zespołów ważnych na polskiej scenie muzyki elektronicznej lat...

Spis treści