Analiza ekonomicznych warunków umowy kredytowej w ujęciu teorii gier

E-książki

Informacje

pig yellow poppers room aromas

Głównym celem pracy jest próba określenia warunków umowy kredytowej, która zapobiegałaby zjawiskom selekcji negatywnej i pokusy nadużycia. pig yellow poppers room aromas W praktyce oznaczałoby to zawieranie takiej umowy kredytowej, która zmobilizowałaby kredytobiorcę do jak najwyższych możliwych spłat...

Cena: 16,19 16,82 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie