Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego

Prawo

Informacje

pierścionki z wymiennymi oczkami

Książka Aksjologia współczesnego prawa międzynarodowego jest owocem konferencji katedr prawa międzynarodowego zorganizowanej przez Katedrę Prawa pierścionki z wymiennymi oczkami Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) w...

Cena: 16,72
Dostępność: dostępny do tygodnia