Aksjologia w czasach kultury młodości - szkic do portretu

E-książki

Informacje

Ze względu na kluczowe znaczenie wartości w życiu społecznym badania nad nimi należy zaliczyć do rangi podstawowych, zwłaszcza wtedy, gdy przyjmiemy, jak w niniejszym opracowaniu, opisową, a nie - często stosowaną - normatywną wykładnię kategorii wartości (z wyjątkiem tych jego...

Spis treści